Shevchenko Scientific Society 41st Annual Conference

Date: 

Saturday, March 13, 2021, 12:00pm to 1:30pm

Location: 

Zoom (registration required) and Facebook (public)

HURI is proud to co-sponsor the Shevchenko Scientific Society's 41st annual conference on Taras Shevchenko.

The focus of this year’s conference is the broad field of memoir literature relating to Shevchenko, and it reflects the Shevchenko Society’s and HURI’s ongoing publication project that anticipates a six-volume edition of all extant memoirs about the Ukrainian national poet, covering his life (1814-1861) and, depending on the authors of these memoirs, appearing well into the late 19th and even the early 20th c. The conference will be entirely in Ukrainian and will feature George Grabowicz, Stanislav Rosovetsky, Mikhail Nazarenko, Alexander Boron, and Oles Fedoruk. George Grabowicz will moderate.

Registration is required to join the webinar (space is limited).

The conference will also be streamed live on the Society's Facebook page.

 

XLI наукова Шевченківська конференція

Тарас Шевченко в спогадах

Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці
Українська Вільна Академія Наук
Український Науковий Інститут Гарвардського Університету

У березневі дні протягом сорока одного року НТШ-А влаштовує наукові конфереції присвячені Тарасові Шевченкові, поетові, чия творчість набула загальнонаціонального та позачасового виміру. Шевченознавство останніх десятиліть займається постійною клопіткою працею, зосередившись на переакцентовуванні головних аспектів Шевченкової творчості та упорядковуванні джерельних матеріалів його біографії та літературної спадщини. При Науковому Товаристві ім Шевченка в Америці тривалий час існує видавнича Шевченкознавча програма, до якої залучено чільних науковців з України та Америки. У цьогорічних доповідях увагу зосереджено на мемуарній спадщині про Тараса Шевченка, особливостях наукової достовірності та проблемах упорядкування мемуаристики про поета, яка, по суті, є неоцінненим джерелом для науковців та громадськості

Григорій Грабович. “Пам’ять і жанр: до питання ‘спогадів’, ‘спогадів про інших’, і ‘спогадів про Шевченка’ зокрема”;

Станіслав Росовецький. “Специфічні труднощі видання спогадів про Шевченка”;

Михайло Назаренко. “Полемічний аспект спогадів про Шевченка”;

Олександр Боронь. “Спогади родини Ускових про Шевченка: межі достовірності”;

Олесь Федорук. “1847-й рік у Кулішевих спогадах про Шевченка”.

Ведучий: Григорій Грабович

Просимо реєструватися:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YPCV3r8BSZOcYzw3WgcH_Q